Medlemsmøte onsdag 12. august kl. 19.00 på klubhuset

Postet av Rauma Golfklubb den 1. Aug 2015Som kjent skal det i samsvar med årsmøtevedtak avholdes 2 medlemsmøter pr. år, ett ved oppstart av sesongen ca. 1 mai, og ett like etter at høstsesongen er startet opp i august.


Dagsorden for møtet:


1. Generell orientering fra styreleder om driften hittil i år.

2. Proavtalen; denne utløper i år og skal evnt. fornyes for 3 år. En av de 5 klubbene som er med i avtalen, Molde golfklubb har meddelt styreleder at de ikke fornyer avtalen. Orientering om saken samt drøfting før styret fatter endelig vedtak. Ordningen koster klubben ca kr 20 000,- per år. Intensjonen var at ordningen skulle væe selvfinansierende. Skal evnt. de 4 klubbene (Kristiansund og Omegn, Tingvold, Sunndal og vi) som er igjen inngå ny avtale og betingelsene for denne?.

3. Komiterapporter (VTG, HPC og aktivitetskomiteen, turneringskomiteen, sponsorkomiteen og klubbkomiteen).

4. Vedlikehold maskiner sommeren 2015. Avskrivninger maskiner.

5. Rapport Team Bispen.

6. Vareautomaten og innholdet i denne.

7. Andre saker.

Det blir kaffepasue med noe å bite i.

Styret ønsker alle vel møtt!


Lars Ramstad styreleder

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.