Et vellykket årsmøte på alle måter

Postet av Rauma Golfklubb den 13. Des 2013

Lars Ramstad som var årsmøtets ordstyrer, ble gjenvalgt som leder for Rauma Golfklubb.Årsmøte 2013 - et vellykket årsmøte på alle måter.   

- Dette uttaler gjenvalgt leder Lars Ramstad. Både årsmøtet og julemiddagen etterpå ble avviklet i en hyggelig og avslappet stemning med over 40 medlemmer til stede på det nye klubbhuset på Setnesmoa. Det er ny deltakerrekord på et årsmøte.

13. desember 2013

 

Fra årsmøtet 9/12-13 som samlet 40 stemmeberettigede medlemmer.

Etter et særdeles aktivt år, var det mye innhold årsmøtet. Årsmeldingen alene var på 7 tettskrevne sider. Regnskapet for 2013 og budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til nye kontingent- og greenfeesatser for 2014, samt litt endringer av kontingentgrupper og dugnadsrabatter ble vedtatt uten endringer. Det tidligere kostnadstillegget for Norsk Golf, vil fra 2014 bli en del av medlemsavgiften til Norges Golfforbund. Klubbens justerte organisasjonsplan med tilhørende visjon, mål og tiltak for 2014 ble grundig gjennomgått og vedtatt.

Etter at det i 2013 ble lagd ett nytt utslagssted pr. hull er banen nå slopet som en 18-hulls bane. Det gir nye og varierte utfordringer til alle spillere på banen til kommende sesong. Turneringskomiteens leder Odd Sekkesæter, orienterte om nye indekser for hvert hull.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt, og vi ønsker det nye styremedlemmet Dagny Brevik og varamedlem Arna Stennes velkommen. Det er gledelig at vi nå er i harmoni med Idrettsforbundets regler hva gjelder representasjon av begge kjønn i styret. Reidar Reistad og Odd Sekkesæter er de to som nå går ut av styret.

Etter at det formelle årsmøtet var over, ble det servert julemat . Vår gode sponsor Bunnpris sto for maten og medlemmene selv for nogo attåt. Torhild, Christina og Else hadde pyntet nydelige bord og administrerte serveringen til alles tilfredshet. Mangeårig medlem Harald Jacobsen hadde med seg trekkspillet og sammen med forsanger Arna ble det allsang av Deilig er jorden og Jul med din glede.

Etter maten slo styreleder til med mime- og spørrekonkurranse med flotte premier og mye glad latter. Mette og fornøyde vandret medlemmene ut i vintermørket. Årsmøtet 2013 var blitt historie.

AKTUELLE DOKUMENTER:

Årsmøtedokumenter som sakliste, årsmelding, regnskap, budsjett og investeringsplan.

Kontingenter greenfee 2014 (PowerPoint) Vedtatte satser i 5. og siste lysbilde.

Organisasjonsplan 2014 (PDF)

Visjoner, mål og tiltak 2014 (PDF)

Informasjon om ny slope (nyhetsartikkel 25.10.2013)

Referat fra årsmøtet kommer senere: PROTOKOLL årsmøte 2013-12-09

Oppdatert med årsmøteprotokoll 16.12.2013.

Styret for 2013 - nesten fulltallig.

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.