Dokumenter til årsmøtet 09.12.2013

Postet av Rauma Golfklubb den 4. Des 2013

Dokumenter til årsmøtet 09.12.2013:

Saklista som ble lagt ut på hjemmesidene den 31.10.2013, finner du her. Dokumenter til årsmøtet finner du ved å klikke på "Les hele saken".

Det kom ikke inn forslag fra medlemmer innen fristen. Det blir dermed bare saker fra styret som blir gjenstand for behandling på årsmøtet denne gangen. 

Aktuelle dokumenter til årsmøtet:

Årsmelding 2013 Styret 

Regnskap 2013 og Budsjett 2014 med sammenligning mot regnskap 2012. Se også styrets Budsjettkommentarer 2014  og Regnskapskommentarer 2013.

Revisjonsrapport framlegges på årsmøtet.

Årsrapport 2013 Banekomiteen - Årsrapport 2013 greenkeeper - Årsrapport 2013 HC VTG  - Årsrapport 2013 Klubbkomiteen - Årsrapport 2013 Sponsorkomiteen - Årsrapport 2013 Turneringskomiteen

Investeringsplan 2014-2017 - forslag fra greenkeeper.

Kontigent og greenfee forslag om satser for 2014.  Kontingent- og greenfee-satsene våre har stått uendret siden 2010 og vi legger nå fram forslag om nye satser for 2014. I tillegg foreslås to nye kontingentgrupper (prøvemedlemsskap og barn 5 - 12 år) og noen andre mindre justeringer mht. til alder, dugnadsrabatter og avgifter. Forslagene vil bli grundig gjennomgått på årsmøtet.

 

Sist oppdatert: 04.12.2013


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.