Vurderer ny hullindex fra 2016

Postet av Rauma Golfklubb den 16. Sep 2015


Det har gått noen år siden dagens hullindex for banen ble fastsatt. Fastsetting av index gjøres av klubben selv. I 2010 ble det fastsatt index basert på statistikk fra oppnådd score under turneringer i 2008-2009.

Turneringskomiteen har nå fått i oppdrag å vurdere om det er aktuelt å endre hullindexen, noe som antakelig er på sin plass etter at banen nå har fått 3 utslag pr. hull og dermed spilles som en fullverdig 18-hullsbane, jfr. banekart utarbeidet i 2014 ifm. sloperating utført av NGF.

Grunnlaget for ny index vil være statistikk i kombinasjon med befaring/vurdering av endringer/justering som evnt. er gjort i det siste. Ny index vil bli gjort gjeldende fra 2016-sesongen.

Les mer: Norges Golfforbund - Anlegg - Indeksering.

Artikkel på gamle hjemmesider ifm ny sloperating foretatt av NGF i 2013.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.